HOME   |   NEWS    |    HISTORY   |    SOMMERFEST   |    ADMIN  
BOLIGSAMEIET "JONAS" populært kalt cowboylandsbyen, feiret i fjor (2000) 10-årsjubileum på Nesodden. Innflyttingen i de idylliske westernkulissene på Oksval, foregikk etterhvert som husene ble ferdige på våren 1990. Innvielsesfesten ble arrangert så sent som i oktober - ute , og var den første av en lang rekke utefester med mat, musikk og inviterte gjester (se bilder).

Selve prosjektet startet allerede i 1986 som et samarbeid mellom venner for å virkeliggjøre en drøm om å kunne bo sammen. Vi hadde mye til felles, vi delte verdinormer og samfunssyn, vi var unge i etableringsfasen, og ingen av oss hadde penger. Vi ville rett og slett ha hverandre til naboer for å kunne støtte hverandre når virkeligheten blei for tøff.

Landsbyen består av 8 hus omkring et tun, og er tegnet av Sverre Sevaldsen fra Arkitektkompaniet i Kristiansund
I dag bor fortsatt nesten alle de opprinnelige initiativtakerne i sameiet eller like i nærheten. En familie kom med under planleggingen, og to familier har flyttet inn senere.

Vi har det meget godt på Nesodden, vi er fortsatt venner og sameiet fungerer. I fjor arrangerte vi "bohemfest" for å ta vare på ånden fra ungdomstiden,- borgerligheten truer.

Bilder fra tidlig Jonashistorie

Bilder fra tidligere sommerfester

Høstjakta er i gang.

Utklipp fra Arbeiderbladet 1991

 

 
   HOME   |   NEWS    |    HISTORY   |    SOMMERFEST   |    ADMIN