HOME   |    NEWS   |    HISTORY   |    SOMMERFEST   |    ADMIN      


 

 


Sommerfesten 2001

foto: Knut Utler og Knut Houge

Sentralt i årets sommerfest, stod reisning av Maj-stang etter svensk tradisjon. Gedigent pyntet med løvverk og blomster, ble stangen reist ved festens begynnelse. Festdeltakerne danset runddans, sang svenske sanger og marsjerte til "Gånglåt fra Leksand". Med tanke på tidligere fest-temaer som "svensktoppar" og "hoola bandoola", er det mange som spør seg om bakgrunnen for all denne Sverige-inspirasjonen.
Cowboynews kan etter forespørsel blant toneangivende festkomitemedlemmer rapportere at det verken er idealistiske forbrødringsintensjoner, eller sleivkjefta svenskehets som ligger bak.
" Vi har rett og slett et følelsesmessig uavklart forhold til både Jonny Nilsson og Harry Brandelius. Vi har levd våre middelalderlange liv med impulser fra både svensk og norsk kultur og dessuten er vi litt nostalgiske etter den tiden da Sverige pr.definisjon var storebror. Neste år planlegger vi en storslagen Mora-Nisse feiring " - heter det fra våre toneangivende, men like fullt ikke spesielt etterrettelige kilder. Landsbybeboerne hygget seg i sommervarmen med sine ca 115 gjester. Flere av festdeltakerne underholdt med musikalske innslag, blant andre Renate og Edvin som fremførte egenkomponert musikk for fløyte og trekkspill, og Sondre Vegheim (8) med en usedvanlig inspirert versjon av Ola e god.
Skjeggete mannfolk med kunstnernykker og absintpimpende, frigjorte bohemkvinner, glimret i år med sitt fravær, og bidro derved til å gjøre feiringen utpreget barnevennlig. Like fullt var det fra barna vi hørte ønske om mer action da festen ebbet ut forholdsvis tidlig på natta.

22/6

 


   HOME   |    NEWS   |    HISTORY   |    SOMMERFEST   |    ADMIN